THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 07:04

Tỉnh Gia Lai có 2 tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

(Dân sinh) - Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền vào ngày 3/1/2023, ông Nguyễn Hữu Quế, ông Dương Mah Tiệp đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ông Trương Hải Long đã thông qua Tờ trình số 3090/TTr-UBND về việc giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: Ông Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai và ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai.

Sau đó các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh theo luật định. Kết quả, ông Dương Mah Tiệp trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu 67/70 (đạt tỷ lệ 95,7%), ông Nguyễn Hữu Quế, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu 66/70 (đạt tỷ lệ 94,3%) Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

Ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cùng bị kỷ luật và đề nghị cho thôi chức vụ vì liên quan những khuyết điểm, sai phạm tại Dự án sân golf Đắk Đoa huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh