THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 02:50

Tỉnh Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch thị trấn Nông trường Trần Phú đến năm 2030

Theo đồ án, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1900,31ha được xác định trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, quy mô dân số hiện tại khu vực lập quy hoạch khoảng 5.824 người, dự bán đến năm 2030 là 10.000 người.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2030.

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Phía Bắc giáp xã Tân Thịnh và xã Cát Thịnh; phía Nam giáp xã Minh An và xã Thượng Bằng La; phía Đông giáp xã Chấn Thịnh; phía Tây giáp xã Cát Thịnh.

Đồ án quy hoạch thị trấn Nông trường Trần Phú có quy mô diện tích khoảng 1900,31ha

Đồ án quy hoạch thị trấn Nông trường Trần Phú có quy mô diện tích khoảng 1900,31ha

Đây là khu trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp với dịch vụ du lịch, thương mại của thị trấn và phát triển dân cư đô thị khu vực; là khu vực có vị trí quan trọng, đầu mối về giao thông vận tải và khai thác nông sản đặc trưng của địa phương nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện và của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội; có vị trí quốc phòng an ninh quan trọng của khu vực.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1900,31ha được xác định trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000; quy mô dân số hiện tại khu vực lập quy hoạch khoảng 5.824 người, dự bán đến năm 2030 là 10.000 người.

Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn và quy hoạch vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Xây dựng mô hình trung tâm hành chính kết hợp với dịch vụ du lịch, thương mại, chỉnh trang, phát triển dân cư khu vực, đảm bảo tính đồng bộ của các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan chung; khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, đặc biệt duy trì các vùng trồng cây ăn quả thế mạnh của thị trấn đạt hiệu quả cao đối với khu vực cũng như khu vực lân cận.

Đồ án quy hoạch định hướng phát triển đô thị và phân khu chức năng với cấu trúc không gian chính là xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính bền vững, lâu dài tương xứng với đô thị giai đoạn 2025-203, làm cơ sở hoàn thiện các thiết chế, đảm bảo đáp ứng tiêu chí cho đô thị loại V.

Lấy tuyến đường Quốc lộ 37, đường trục chính dẫn vào trung tâm thị trấn và các trục đường liên xã làm hướng phát triển không gian đô thị, khu trung tâm chỉ yếu được mở rộng sang hướng Bắc và hướng Tây Bắc.

Toàn bộ khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được phân thành 4 phân khu chức năng gồm: trung tâm hành chính, chính trị của thị trấn; trung tâm kinh tế, chăm sóc sức khỏe của thị trấn; trung tâm phát triển, bảo tồn sản phẩm nông nghiệp địa phương của thị trấn; khu duy trì, phát triển mô hình nông lâm sản kết hợp của thị trấn.

Đồ án cũng định hướng việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị với quy hoạch cụ thể về giao thông, cấp nước, cấp điện, quy hoạch thoát nước thải, vệ sinh môi trường và nghĩa trang và một số dự án ưu tiên đầu tư.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh