THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 09:05

TP.HCM kiến nghị sớm ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(Dân sinh) - UBND TP.HCM đề xuất Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ sớm ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Công thương về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

Theo đó, UBND TP.HCM đánh giá Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển cụm công nghiệp và quy định cơ quan quản lý nhà nước đầu mối về cụm công nghiệp.

Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương kêu gọi đầu tư phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn các đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện quy trình, thủ tục thành lập cụm công nghiệp theo quy định trên địa bàn.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc có vị trí địa lý nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Tây Nam.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc có vị trí địa lý nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Tây Nam.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, theo quy hoạch cụm công nghiệp TP.HCM, các cụm công nghiệp thường được quy hoạch chủ yếu ở các huyện ngoại thành, có huyện được quy hoạch 4 đến 5 cụm công nghiệp (huyện Bình Chánh), nhưng tiến độ đầu tư không đồng đều, có cụm công nghiệp được quyết định thành lập trước nhưng chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến việc thành lập các cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch trên địa bàn. 

Vì vậy cần điều chỉnh điểm c, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP theo hướng quy định này chỉ áp dụng đối với các cụm công nghiệp chưa có trong quy hoạch, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; đối với các cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch được triển khai thực hiện không áp dụng quy định tại điểm này.        

UBND TP.HCM cho rằng, TP tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Đơn vị đầu mối quản lý là Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước như: Thẩm định đầu tư, cấp phép xây dựng, quản lý doanh nghiệp, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… Đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hạ tầng cũng như các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp.

Vì vậy, để tập trung công tác quản lý nhà nước các cụm công nghiệp hiệu quả, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét xây dựng mô hình đối với một số tỉnh thành có thể tập trung chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp.

UBND TP.HCM đề xuất Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ sớm ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM đề xuất Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ sớm ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM cũng đề xuất Bộ Công thương nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phù hợp với quy định Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư hiện hành; Tham mưu Chính phủ sớm ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; bổ sung các cụm công nghiệp vào danh mục ưu đãi đầu tư; bổ sung lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vào danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh