THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 03:59

“Trong công việc không có của anh, của tôi, công việc là của chung”

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH diễn ra vào chiều 13/1/2023, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Hà Nội.
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo về công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt cho biết, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bao quát các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai kịp thời Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, chủ động tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; tham mưu Chính phủ xuất cấp gạo cứu đói cho người dân; huy động nguồn lực xã hội hóa to lớn của các tổ chức, cá nhân, cùng hàng triệu “túi an sinh” để hỗ trợ người dân trong dịch bệnh. Chính sách được ban hành mang tính nhân văn cao, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người dân, người lao động và doanh nghiệp, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của Chính phủ.

Về công tác xây dựng Đảng, trong điều kiện hết sức khẩn trương phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, lại bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid trong sáu tháng đầu năm, song Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn những hạn chế, thị trường lao động Việt Nam dư thừa lao động và phát triển không đồng đều, cung lao động còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập; chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hoàn thiện. Nhiều huyện nghèo, xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo còn khó khăn. Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định; thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; thiếu kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực thấp, khó tiếp cận việc làm. Mức trợ cấp xã hội tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với mức sống tối thiểu của người dân…

Bí thư Đảng ủy bộ Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy bộ Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc xác định các mục tiêu, giải pháp, cụ thể bằng các chỉ tiêu, lộ trình để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chưa cụ thể…

Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH đề 6 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023:

1. 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Đảng uỷ Khối; 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Đảng uỷ Khối.

2. 100% đảng bộ, chi bộ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hoá dân tộc.

3. 100% cấp uỷ xây dựng Chương trình công tác, phân công công tác đảng viên; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

4. 100% chi bộ, đảng viên cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 (thực hiện chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng uỷ Khối); Kết luận số 21-KL/TW; các quy định về trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm.

5. Tổ chức bồi dưỡng lý luận và nhận thức về Đảng cho ít nhất 50 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 35 đảng viên mới.

6. Phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH cũng như các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Bộ đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của ngành cũng như của cơ quan.

“Năm 2022 chúng ta đi một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thách thức, bao nhiêu gánh nặng, những công việc chính của toàn ngành đặt lên vai các đơn vị các tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ và các đảng viên. Như vậy có thế thấy nhiệm vụ chính trị của cơ quan hoàn thành cũng chính là nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành. Chúng ta không thể có Chi bộ vững mạnh nếu ở đó chính quyền không vững mạnh” - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Theo Bộ trường, thời gian qua, chúng ta đã thực hiện 2 trong 1 (Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan) điều này đã hóa thân được nhiệm vụ chính trị trong sự lãnh đạo của đảng. Khi bàn nhiệm vụ chính trị cũng là bàn về nhiệm vụ chuyên môn. Khi nhiệm vụ chính trị được đưa ra bàn trong Đảng bộ, Chi bộ thì mọi cán bộ đảng viên đều phải gương mẫu thực hiện. “Các tổ chức đảng của Bộ ngày càng vững mạnh, các Chi bộ đảng ngày càng đoàn kết trong đó tính gương mẫu của người đứng đầu. Kết quả công tác của Bộ và của toàn ngành phụ thuộc rất lớn vào các đồng chí cán bộ, đảng viên của đảng bộ. Đảng bộ của Bộ đã góp phần vào thành công chung của Bộ LĐ-TB&XH” – Bộ trưởng khẳng định.

Bí thư Đảng bộ Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Bí thư Đảng bộ Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Để xây dựng các tổ chức Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH ngày càng vững mạnh, Bộ trưởng yêu cầu, thứ nhất, phải chú trọng vấn đề xây dựng chi bộ, vì Chi bộ là tế bào của đảng, nền tảng của đảng. Chi bộ có mạnh thì Đảng bộ mạnh mà muốn chi bộ mạnh các đảng viên phải tốt. Do đó việc hàng đầu cần phải quan tâm đầu tư cho chi bộ. Trong Chi bộ cần quan tâm 3 vấn đề: Sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của các đồng chí được giao nhiệm vụ (Bí Thư chi bộ, chi ủy viên); quan tâm đến đảng viên. Thứ hai, quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng trong đảng. Nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đảng là phải giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên. Đảng viên phải là người gương mẫu tiên phong, xả thân. Thứ ba, tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kiểm tra giám sát, phối hợp việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

“Đồng thời, chú trọng đổi mới sinh hoạt, cung cấp thông tin. ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn vào công tác chỉ đạo điều hành. Quyết tâm đưa cơ sở dữ liệu của bộ vào dữ liệu quốc gia. Đổi mơi sinh hoạt đảng theo hướng cập nhật công nghệ thông tin. Trong quá trình công tác không có của anh, của tôi, công việc là của chung. Đoàn kết được tất cả, không đoàn kết thì không có tất cả. Đảng bộ phải thực sự đoàn kết, vững mạnh là niềm tin của lãnh đạo Bộ” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy bộ Bộ LĐ-TB&XH quyết định tặng Giấy khen cho 8 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; Tặng giấy khen cho 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền  (2018 -2022); Tặng Giấy khen cho 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

NGUYỄN SÍU - TỐNG GIÁP (ảnh)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh