Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường hợp dưới đây được miễn thi tất cả bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

trang
Empty
 
Empty
 
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

25/04/2022