THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 11:42

Tuyên dương người tốt việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật

Tại Hội nghị tuyên dương người tốt việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2018 - 2022 (ngày 7/9, tại Hà Nội), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo từ năm 2016 - 2021. Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể, nhà tài trợ đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo từ năm 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo từ năm 2016 – 2021.

Trong thời gian qua, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các thành viên trong cụm thi đua đã làm được rất nhiều việc làm ý nghĩa; trở thành địa chỉ, nhịp cầu nhân ái cho những tấm lòng từ thiện đến với trẻ em tàn tật, lan tỏa, kết nối sự tham gia của các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức tôn giáo, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân quốc tế, các nhà hảo tâm trong xã hội.

Cụ thể, 5 năm qua, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã khám chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng cho 11.772 trẻ em và thiếu niên khuyết tật; tư vấn, phát hiện sớm, dạy dỗ, giáo dục chuyên biệt 3.110 trẻ thiểu năng trí tuệ; đã dạy nghề cho 1.396 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật. Kết thúc các khóa học, 107 trẻ em và thanh, thiếu niên khuyết tật có việc làm với thu nhập trung bình từ 1 đến 3,75 triệu đồng/tháng/em.

Đến nay, Hội đã có 4 trung tâm chuyên về hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ em, thanh, thiếu niên khuyết tật và 2 đơn vị thành viên là doanh nghiệp tham gia thường xuyên tổ chức dạy nghề.

Cùng với đó, Trung ương Hội đã triển khai phong trào “Xây dựng đơn vị an toàn với trẻ em khuyết tật” gắn với các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam, được cơ sở hưởng ứng thực hiện tốt, các đơn vị thuộc Hội đã xây dựng được các tiêu chí thi đua và tổ chức nhận xét, bình bầu hàng quý; Hội luôn tăng cường vận động xây dựng phát triển tổ chức Hội và phát triển hội viên.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo từ năm 2016 - 2021. Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể, nhà tài trợ đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.

TV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh