THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 05:44

Bốn thầy giáo trẻ gieo chữ ở nơi 4 không

15/11/2022 15:26
(Dân sinh) - Tại điểm trường không đường bê tông, không điện, không nước sạch, không công trình phụ, những người thấy trẻ nhiệt huyết vẫn kiên trì gieo những con chữ vì học sinh thương yêu.
VTV