THỨ HAI, NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023 06:03

Đuối nước trẻ em chủ yếu xảy ra ở cộng đồng

07/12/2022 15:24
Sáng 7/12/2022 tại nhà Quốc Hội, Uỷ ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội và Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội thảo phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tham dự có bà Nguyễn Thị Hà Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, bà Nguyễn Thị Mai Hoa Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc Hội, lãnh đạo Cục trẻ em và đại diện các bộ ngành liên quan.
.