THỨ TƯ, NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2023 04:05

Gặp gỡ đại diện Team Châu Phi trên sân khấu "Việc tử tế"

01/02/2023 16:30
Đầu xuân năm mới cùng gặp gỡ đại diện Team Châu Phi trên sâu khấu "Việc tử tế" để nghe những câu chuyện của những người Việt Nam đang làm việc tại đất nước Angola - Châu Phi
Theo VTV