THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 07:54

Gia đình cam kết bảo vệ trẻ em

17/11/2022 12:00
Gia đình là nơi an toàn nhất của trẻ em. Tuy nhiên, nhiều trẻ em bị tai nạn đuối nước, bạo lực hay xâm hại trong thời gian qua cho thấy, trẻ em vẫn đang còn thiếu sự quan tâm từ gia đình.
Truyền hình Vì trẻ em