THỨ BẨY, NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023 10:43

Khoá học làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ em

20/04/2023 17:09
UNICEF Việt Nam, Cục Trẻ em (LĐ-TB&XH) và các đối tác vừa tổ chức Lễ ra mắt khóa học trực tuyến thúc đẩy các kỹ năng làm cha mẹ toàn diện. Đây là khóa học hữu ích giúp thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ thơ bằng cách nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành tích cực cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ.
Truyền hình vì trẻ em