CHỦ NHẬT, NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022 08:15

Mẹ đỡ đầu của trẻ mồ côi

26/09/2022 10:11
Chương trình mẹ đỡ đầu ở tỉnh Quảng Ngãi đầy ý nghĩa này đã trở thành điểm tựa cho những trẻ em kém may mắn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa
Truyền hình vì trẻ em