THỨ TƯ, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 10:21

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, 30 năm vì sự phát triển trẻ em

30/04/2022 06:39
Ngày 29/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội từ trong nước, quốc tế để chăm sóc và hỗ trợ cho trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em đang gặp hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Thế Anh-Bá Lập-Xuân Long