CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 08:43

Ươm mầm xanh hữu nghị

02/03/2023 09:58
Vệc nhận nuôi những trẻ em nước bạn Lào của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào
Truyền hình vì trẻ em