Thanh Hóa: Năm 2020 phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 69 nghìn lao động

07:03 - 17/02/2020
Thanh Hóa: Năm 2020 phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 69 nghìn lao động

Hàng ngàn lao động đã tìm được việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh hóa

(Dân sinh) - Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, năm 2019 tỉnh này đã giải quyết việc làm mới cho 69.622 lao động. Kết quả trên đã góp phần quan trọng, giúp Thanh Hóa thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, đã phát huy hiệu quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp được đầu tư thành lập mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất, từ đó tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động. Cụ thể, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở đã tổ chức 45 phiên giao dịch việc làm, thu hút 693 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh, số người được tuyển trực tiếp tại sàn là 8.506 người; tổ chức 18 cuộc tư vấn cộng đồng, giới thiệu việc làm cho 1.290 người lao động tại các huyện nghèo hết thời hạn làm việc ở nước ngoài về nước; giới thiệu 55 doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đơn hàng với thu nhập cao về phối hợp với các địa phương tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  

Sở đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định và cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm 1.950 dự án của người lao động, cơ sở sản xuất - kinh doanh, ước doanh số cho vay đạt trên 85 tỷ đồng, góp phần duy trì và tạo việc làm cho 3.550 lao động.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, công tác giải quyết việc làm mới cho lao động ở tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm mới cho 69.622 lao động. Trong đó, có 10.309 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 69 nghìn lao động. Trong đó, có 10.000 người đi xuất khẩu lao động.

TRƯỜNG GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›