Mù Cang Chải: Quyết tâm đến năm 2025 không còn là huyện nghèo

12:09 - 14/07/2020

Trong giai đoạn 2016 – 2020, chương trình giảm nghèo được UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, Mù Cang Chải tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo.

Hoàn thành 100% mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020 huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/19 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2015.

Mù Cang Chải: Quyết tâm đến năm 2025 không còn là huyện nghèo - Ảnh 1.

Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cùng đoàn viên thanh niên tham gia khai hoang ruộng bậc thang

Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm trước. Các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm sản, thực phẩm, thêu dệt thổ cẩm, gia công cơ khí... tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Năm 2020, toàn huyện có 246 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 60 cơ sở so với năm 2015. Trong sản xuất công nghiệp, huyện đã chú trọng quản lý hiệu quả các dự án đầu tư phát triển thủy điện, khai thác khoảng sản vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ gìn môi trường sinh thái.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 387 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2015. Mạng lưới cơ sở thương mại, dịch vụ được mở rộng. Năm 2020, toàn huyện có 710 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng 230 cơ sở so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 355 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 21,9%/năm; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 265 tỷ đồng. Chương trình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 bình quân giảm 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu.

Bên cạnh đó, để phát huy giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Mù Cang Chải đã chú trọng hướng dẫn, tạo môi trường và cơ chế để người dân làm du lịch, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một bộ phận người dân đã biết làm du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch tạo ra thu nhập ổn định. Lượng du khách đến với huyện tăng nhanh qua các năm (trung bình 100 nghìn lượt người/năm). Năm 2019 đạt trên 250.000 lượt (khách quốc tế 30.000 lượt), doanh thu từ du lịch đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015.

Phấn đấu đến năm 2025 không còn là huyện nghèo

Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết, để công tác giảm nghèo hiệu quả, bền vững, UBND huyện Mù Cang chải đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm mới cho lao động; số lao động tham gia hoạt động kinh tế tăng đều qua các năm; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện đã thu hút, giải quyết nhiều việc cho lao động nông thôn tại địa phương

Mù Cang Chải: Quyết tâm đến năm 2025 không còn là huyện nghèo - Ảnh 2.

UBND huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 không còn là huyện nghèo

Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực và khát vọng phát triển; thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đề ra 23 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phấn đấu thực hiện đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 620 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 600 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 230 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm…

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, dược liệu. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, dược liệu; phát triển, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, trong đó chú trọng công tác phân luồng và phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Với quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh và thoát nghèo bền vững.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›