Quảng Trị: Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động mỗi năm

11:55 - 15/05/2020

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Quảng Trị đã tạo việc làm mới cho 61.712 lao động (đạt 124,6% kế hoạch); bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 12.168 lao động.

Quảng Trị: Bình quân giải quyết việc làm cho hơ 12.000 lao động mỗi năm - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt trước Đại hội

Trong 2 ngày 14 và 15/5, Đảng bộ Sở LĐ – TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo chính trị trước Đại hội, ông Phan Văn Linh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở LĐ – TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động-TB&XH lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh đạt được nhiều thành quả quan trọng, các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng hàng năm về lĩnh vực an sinh xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và địa phương về tạo việc làm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thường xuyên các sàn giao dịch việc làm tại trung tâm và lưu động tại các địa phương, các ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm đưa thông tin thường xuyên đến với người lao động và người sử dụng lao động. Chuyển dịch cơ cấu việc làm theo ngành kinh tế có chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp giảm dần qua các năm. Đã tạo bước đột phá trong công tác xuất khẩu lao động; tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, khôi phục và phát triển sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Quảng Trị tạo việc làm mới cho 61.712 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 12.168 lao động. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 3,7% xuống còn 2,7%.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng đã đào tạo nghề nghiệp cho 60.947 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 43,5% (cuối năm 2015) lên 65,88% (cuối năm 2020), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ tăng từ 26,2% (cuối năm 2015) lên 32% (cuối năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 15,43% (năm 2015) xuống còn 8,08% (năm 2019), giảm bình quân 1,77%/năm.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 có 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm đều hoàn thành; một số lĩnh vực nhiệm vụ mới phát sinh đều đạt kế hoạch đề ra.

Quảng Trị: Bình quân giải quyết việc làm cho hơ 12.000 lao động mỗi năm - Ảnh 2.

Tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị khóa X hoàn thành nhiệm vụ

Các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XI, Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2021- 2025 từ 1 - 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75 - 80%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ trên 33%; số lao động được tạo việc làm mới bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 12.000 lao động.

Bên cạnh đó, ngành cũng đặt mục tiêu thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quảng Trị: Bình quân giải quyết việc làm cho hơ 12.000 lao động mỗi năm - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Thông qua hình thức bỏ phiếu, Đại hội lầmn thứ XI, Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 người; bầu ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bi thư Đảng ủy Sở, khóa XI.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›