Quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện"

11:14 - 19/07/2020

(Dân sinh) - Đây là một trong những mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa diễn ra từ 15 - 17/7.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua qua dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ huyện.

Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XIX tại Đại hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tái cử Bí thư Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện" - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy gồm 2 đồng chí Giàng A Vừ và đồng chí Lê Trọng Khang, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra 4 đồng chí. Đồng chí Đặng Tuấn Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đề ra phương hướng đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái; quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện"; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Đại hội đã đề ra 23 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải cũng xác định tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển; Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực hiện 4 chương trình trọng điểm đó là: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình Phát triển du lịch "Xanh, Bản sắc, An toàn, Thân thiện"; Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong huyện, là sự tổng kết, đánh giá từ thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện XVIII để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 5 năm tới.

Quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện" - Ảnh 3.

Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tái cử Bí thư Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thành công của Đại hội là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ để đưa Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện"; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, chặng đường phía trước tuy có những thời cơ, vận hội mới song cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức…Vì vậy, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực hành động quyết liệt, cùng chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đó là: Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển", Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; tăng cường củng cố quốc phòng.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái; quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, an toàn, thân thiện"; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thoát nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo".

Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ huyện xác định triển khai 23 chỉ tiêu chủ yếu và tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá theo định hướng chung của tỉnh gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›