THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 11:28

Thanh Hóa chi trả hơn 18,7 tỷ đồng cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp

(Dân sinh) - Hơn 18,7 tỷ đồng tới đây sẽ được tình Thanh Hóa chi trả cho 3.337 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp.

Ngày 24/8, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa (đợt 2/2021).

Thanh Hóa chi trả hơn 18,7 tỷ đồng cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là: Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thời gian và mức hỗ trợ: Thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ là 3.337 người; với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 18,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2021 cho các địa phƣơng và hƣớng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; đôn đốc tổng hợp báo cáo theo quy định. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh