THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 04:44

Thanh Hóa triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ nhanh gọn, đúng đối tượng

(Dân sinh) - Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhanh gọn, đúng đối tượng...

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, đến hết ngày 18/8/2021, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ (Tờ trình số 113/TTr-SLĐTBXH ngày 12/8/2021). 

Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ NLĐ, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; lao động chấm dứt hợp đồng lao động, đến ngày 18/8/2021, Sở đã thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 31 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền đề nghị phê duyệt là 139.010.000 đồng. 

Đối với chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc đến ngày 18/8/2021, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh này xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 22 lao động ngừng việc, số tiền đề nghị phê duyệt là 23 triệu đồng.

Đối với chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đến ngày 18/8/2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 6.167 đơn vị, doanh nghiệp với 272.798 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền giảm mức đóng 2 tháng (tháng 7 và 8/2021) là 12.266.611.999 đồng; số đơn vị được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất là 2 đơn vị với 84 lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 2 tháng (tháng 7 và 8/2021) là 105.952.622 đồng.

Thanh Hóa triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ nhanh gọn, đúng đối tượng - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ điện Tín Nghĩa (xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) là đơn vị đầu tiên trên địa bàn được giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất 0% theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, thực hiện việc xác nhận danh sách NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội của những đơn vị gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định, gồm: Danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 13 đơn vị với 211 lao động; danh sách lao động ngừng việc của 7 đơn vị với 55 lao động; danh sách NLĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID19 của 5 đơn vị đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 289 lao động; danh sách NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 4 đơn vị, với 451 lao động. 

Đối với chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hỗ trợ NLĐ là hướng dẫn viên du lịch, đến ngày 18/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với 10 hướng dẫn viên du lịch và 89 viên chức hoạt động nghệ thuật với kinh phí là 367.290.000 đồng. Sở Tài chính đang cân đối nguồn kinh phí để giao bổ sung dự toán cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thực hiện cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời. 

Chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến ngày 18/8/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2 doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động là Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ điện Tín Nghĩa tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân được hỗ trợ vay 110.520.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 12 lao động và Công ty may Xuân Lam, huyện Thọ Xuân vay 994.680.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 324 lao động

Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, đến ngày 18/8/2021, đã có 1 địa phương (huyện Cẩm Thủy) gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế thẩm định danh sách và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với 1 trường hợp là F0 đã kết thúc điều trị và 2 trường hợp là F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly tập trung (trong đó, 1 trường hợp là trẻ em), tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 6.760.000 đồng. Tuy nhiên, do thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ nên Sở Y tế đã chuyển trả hồ sơ và hướng dẫn UBND huyện Cẩm Thủy bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định. 

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, đến ngày 18/8/2021, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh này xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 206 hộ kinh doanh, số tiền đề nghị phê duyệt là 618 triệu đồng.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cho biết: "Hiện Sở đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện sớm các thủ tục để NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ nhanh gọn, đúng đối tượng".

HOÀNG MINH
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh