CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 12:39

Từ hôm nay (ngày 28/6), chính thức giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 28/6, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31-12-2020.
Từ hôm nay (ngày 28/6), chính thức giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước - Ảnh 1.

Chính thức giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các nghị quyết của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31-12-2020.

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, cùng ngày 28-6, Tổng cục Thuế đã có Công điện số 05/CĐ-TCT yêu cầu cục thuế các địa phương triển khai áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 70/2020/NĐ-CP nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ nhận được 47 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến của các bộ, ngành; 27 ý kiến của các địa phương; 6 ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh